Dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen met payrollcontracten te werken, is bepaald niet verwonderlijk: het payrollbedrijf neemt namelijk niet alleen het juridische werkgeverschap (inclusief alle werkgeversrisico’s) van ze over, maar ook onontkomelijke administratieve bijkomstigheden als de salarisadministratie, de afdracht van sociale premies, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het zorg dragen voor verzekeringen, het begeleiden van eventuele ontslagprocedures, het opstellen van de jaaropgaven en het verwerken van eventuele veranderingen in CAO’s en wet- en regelgeving.

Met name in branches waar veel met parttimers en oproepkrachten wordt gewerkt, denk daarbij bijvoorbeeld aan callcenters, uitzendbureaus, tuinbouwbedrijven, detailhandel, schoonmaakbedrijven en horeca, werd in eerste instantie op grote schaal gebruikgemaakt van payrolling. Logisch, want het zijn juist deze flex-intensieve branches waarin per medewerker relatief weinig gewerkte uren tegenover een hogere administratielast staan. Vandaag de dag is payrolling echter uitgegroeid tot een fenomeen dat in steeds meer branches aan populariteit wint.