Werkgever

Urenregistratie

Werken met MilAnSa Payroll is met name geschikt voor bedrijven met werknemers die veel wisselende uren werken. Het is dan alleen een kwestie van uren doorgeven. Wij zorgen dat de urenregistratie snel en soepel verloopt.

Gewerkte uren kunnen via het daarvoor bestemde urendeclaratie-formulier worden doorgegeven.

 

 

Zekerheid en kwaliteit

Samenwerken met MilAnSa Payroll betekent dat u kiest voor kwaliteit en bovendien geeft het u en uw opdrachtgevers de zekerheid dat alles volgens de wettelijke richtlijnen wordt geregeld.

Service staat op 1

Hoe gaat het in zijn werk? Wij nemen het personeel van een bedrijf in dienst, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden en regelen de complete personeels,- salaris- en arbo-administratie. Verder onderhouden wij het contact met UWV en fiscus, verstrekken arbeidsovereenkomsten en signaleren en implementeren CAO- en wetswijzigingen. Jij geeft de gewerkte uren van je werknemers door en wij zorgen voor de rest. Zo simpel is het.

Betalingszekerheid

Bij MilAnSa Payroll werken we met een zogenaamde G-Rekening voor afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Deze geblokkeerde rekening geeft uw opdrachtgevers de zekerheid dat ze zijn gevrijwaard mbt aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

Lagere administratielast

Dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen met payrollcontracten te werken, is bepaald niet verwonderlijk: het payrollbedrijf neemt namelijk niet alleen het juridische werkgeverschap (inclusief alle werkgeversrisico’s) van ze over, maar ook onontkomelijke administratieve bijkomstigheden als de salarisadministratie, de afdracht van sociale premies, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het zorg dragen voor verzekeringen, het begeleiden van eventuele ontslagprocedures, het opstellen van de jaaropgaven en het verwerken van eventuele veranderingen in CAO’s en wet- en regelgeving.

Met name in branches waar veel met parttimers en oproepkrachten wordt gewerkt, denk daarbij bijvoorbeeld aan callcenters, uitzendbureaus, tuinbouwbedrijven, detailhandel, schoonmaakbedrijven en horeca, werd in eerste instantie op grote schaal gebruikgemaakt van payrolling. Logisch, want het zijn juist deze flex-intensieve branches waarin per medewerker relatief weinig gewerkte uren tegenover een hogere administratielast staan. Vandaag de dag is payrolling echter uitgegroeid tot een fenomeen dat in steeds meer branches aan populariteit wint.

ABU

MilAnSa Payroll is ABU Lid middels de backoffice. Dit houdt in dat wij voor alle medewerkers die bij ons op de loonlijst staan de ABU CAO hanteren. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden goed vastgelegd. Daarnaast gelden er uiteraard voorwaarden uit uw eigen CAO en kunt u aanvullende arbeidsvoorwaarden afspreken.

NEN 4400-1

MilAnSa Payroll is middels de backoffice NEN 4400-1 gecertificeerd en is hiertoe opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen.

5 voorkomende misverstanden over payrolling

Over payrolling bestaan nog veel vooroordelen en misvattingen. De payroll-branche is voor veel ondernemers nog onduidelijk. Daarom is het belangrijk dat een aantal misverstanden over payrolling worden opgehelderd. Wij hebben 5 veel voorkomende misverstanden voor u uiteengezet.

Payrolling kost veel geld

Als u gaat payrollen, dan kost dat inderdaad geld. Maar u minimaliseert werkgevers risico’s (bijvoorbeeld bij ziekte en uitval) en u besteedt de volledige personeelsadministratie uit. Hierdoor heeft u meer tijd voor uw core- business.

De tarieven voor payrolling zijn deels opgebouwd uit een aantal kostenposten die u ook heeft wanneer u zelf werknemers in dienst heeft. Denk daarbij aan het nettoloon, afdrachten aan UWV en belastingdienst, pensioen, verzekeringspremies en reserveringen. Hier bovenop komt een marge waarmee payrollbedrijven hun risico’s en kosten dekken. Omdat zij op grotere schaal werken, is dit vaak een lager bedrag dan wanneer u dit zelf zou doen.

Payrolling is alleen geschikt voor grote bedrijven

Payrolling is júist ook geschikt voor de kleinere MKB’ers met één of twee medewerkers. Het uitbesteden van de administratie is het alleen al waard om te payrollen, omdat de administratieve druk vaak relatief hoog is. Vooral in kleinere MKB-ondernemingen is ziekte een grote mogelijke kostenpost. Als bijkomend voordeel kunt u gebruik maken van de juridische kennis van een payrollbedrijf.

Medewerkers gaan erop achteruit bij payrolling

Payrollmedewerkers ontvangen vanaf de eerste dag dat zij aan het werk gaan, dezelfde beloning als medewerkers in directe dienst bij de opdrachtgever (in een gelijke of gelijkwaardige functie). Compleet met ADV, toeslagen, periodieken, loonsverhogingen en vakantiedagen. Dit is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzend- en payrollkrachten en personeel met een rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Ook het arbeidsverleden en de opgebouwde rechten van het personeel worden door het payrollbedrijf overgenomen.

Payrollmedewerkers bouwen geen pensioen op

Payrollmedewerkers bouwen pensioen op. Dit is eerst het Basis-pensioen en na anderhalf jaar een Plus-pensioen van het pensioenfonds voor de flexbranche STiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten).

Payrollmedewerkers hebben geen recht op scholing

Ook payrollmedewerkers hebben recht op scholing. Leden van de ABU zijn verplicht 1,02% van het brutoloon per jaar te besteden aan scholing van werknemers. Dit kunnen zij zelf organiseren of overdragen aan het opleidingsfonds voor de flexbranche STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche). Uiteraard kunnen payrollbedrijven ook extra investeren in scholing. Hierdoor vergroten zij de mogelijkheden voor inzet van payrollkrachten bij hun opdrachtgevers.

Offerte aanvragen

Wil je weten of payroll aantrekkelijk is voor jouw bedrijf en ben je benieuwd naar de mogelijkheden van MilAnSa Payroll?

Vraag dan gerust een offerte aan!

Het maken van contracten is maatwerk en afhankelijk van de specifieke situatie en behoeftes van een ondernemer, daar gaan we samen mee aan de slag! In onze berekening worden naast de vaste wettelijk verplichte werkgeverlasten (afdrachten UWV/Fiscus, vakantiegeld en vakantiedagen), ook zaken als de ziekteverzuim-verzekering en pensioenmogelijkheden opgenomen.

Meer weten over onze contractmogelijkheden en onze tarieven? Neem dan contact met ons op!

 
Open navigation