Wat is payrolling?

De voor- en nadelen van payrolling.

Wat houdt werken met payroll nu eigenlijk in?

MilAnSa Payroll neemt jouw personeel op papier in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Dit is meteen het grootste verschil tussen payrolling en het uitbesteden van je salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijf je namelijk nog wel gewoon juridisch werkgever.

Welke taken neemt MilAnSa Payroll van je over?

Omdat MilAnSa Payroll juridisch werkgever is, neemt het bedrijf meteen de arbeidsrechtelijke risico's over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals het verzorgen van arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen en verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid, jaaropgaven, ontslagprocedures, salarisadministratie en de verwerking van CAO- en wetswijzigingen tot het dienstenpakket van MilAnSa Payroll behoren.

Wat moet ik zelf blijven doen? 

Jij als opdrachtgever blijft de belangrijke kernzaken zelf bepalen, zoals het aannemen van nieuwe werknemers, de hoogte van het salaris, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken en andere aangelegenheden die voor de interne gang van zaken binnen het bedrijf en voor de medewerkers van belang zijn. Er verandert dus niets op de werkvloer.

Voor wie is payrolling interessant? 

In feite is het werken met payroll interessant voor iedere organisatie die met personeel werkt vanwege de verhoogde flexibiliteit, het gemak, het beperkte risico en het financiële voordeel dat je kunt behalen door efficiënter in te kopen. Het maakt daarbij niet uit of het een kortlopend project of een langetermijntraject betreft.

Voordelen

  • Je weet vooraf wat jouw personele kosten zullen zijn, zodat je daar rekening mee kunt houden in jouw berekeningen.

  • Je betaalt een vast tarief en ontvangt periodiek één factuur. Zo heb je een zeer nauwkeurige inzage in jouw totale salaris- en personeelskosten.

  • Betaling per gewerkt uur

  • Facturen en/of aangiften van instanties zoals het UWV, de Belastingdienst, diverse pensioen- en aanverwante verzekeringen, de Arbo-dienst, de verzuimverzekering en accountants (met betrekking tot salaris- en personeelsadministratie) ontvang je niet meer.

  • Jouw financiële administratie wordt hierdoor beperkter en veel inzichtelijker, waarmee je direct een aanzienlijke kostenbesparing kunt realiseren.

  • Voor jouw medewerkers verandert er feitelijk niet veel, behalve dat zij kunnen terugvallen op een professionele dienstverlener op het gebied van personeel en organisatie.

  • Ook ideaal voor ZZP en Freelancers

  • Bij ziekte geen doorbetaling van salaris

  • Snelle afhandeling formaliteiten

 

Wat is een payrollcontract?

Omdat payrolling voor werkgevers eigenlijk alleen maar voordelen heeft, besluiten steeds meer bedrijven in zee te gaan met een payrollbedrijf. Wat zijn de voordelen van de payrollconstructie en waarin verschilt een payrollcontract van een vaste arbeidsovereenkomst?

Om een antwoord op die vragen te geven, is het vanzelfsprekend zaak eerst eens duidelijk uit te leggen wat payrolling precies inhoudt. Kort en bondig komt de constructie hier op neer: wanneer een werkgever besluit in zee te gaan met een payrollbedrijf, draagt hij het juridische werkgeverschap van (een deel van) zijn werknemers over aan de payrollonderneming. Met andere woorden: de betreffende medewerkers komen op de loonlijst van het payrollbedrijf te staan, zonder dat er voor het overige iets verandert in de arbeidsrelatie. De werknemers blijven dus gewoon aangestuurd worden door de werkgever, maar zijn strikt juridisch gezien niet meer bij hem in dienst.

5 voorkomende misverstanden over payrolling

Over payrolling bestaan nog veel vooroordelen en misvattingen. De payroll-branche is voor veel ondernemers nog onduidelijk. Daarom is het belangrijk dat een aantal misverstanden over payrolling worden opgehelderd. Wij hebben 5 veel voorkomende misverstanden voor u uiteengezet.

Payrolling kost veel geld

Als u gaat payrollen, dan kost dat inderdaad geld. Maar u minimaliseert werkgevers risico’s (bijvoorbeeld bij ziekte en uitval) en u besteedt de volledige personeelsadministratie uit. Hierdoor heeft u meer tijd voor uw core- business.

De tarieven voor payrolling zijn deels opgebouwd uit een aantal kostenposten die u ook heeft wanneer u zelf werknemers in dienst heeft. Denk daarbij aan het nettoloon, afdrachten aan UWV en belastingdienst, pensioen, verzekeringspremies en reserveringen. Hier bovenop komt een marge waarmee payrollbedrijven hun risico’s en kosten dekken. Omdat zij op grotere schaal werken, is dit vaak een lager bedrag dan wanneer u dit zelf zou doen.

Payrolling is alleen geschikt voor grote bedrijven

Payrolling is júist ook geschikt voor de kleinere MKB’ers met één of twee medewerkers. Het uitbesteden van de administratie is het alleen al waard om te payrollen, omdat de administratieve druk vaak relatief hoog is. Vooral in kleinere MKB-ondernemingen is ziekte een grote mogelijke kostenpost. Als bijkomend voordeel kunt u gebruik maken van de juridische kennis van een payrollbedrijf.

Medewerkers gaan erop achteruit bij payrolling

Payrollmedewerkers ontvangen vanaf de eerste dag dat zij aan het werk gaan, dezelfde beloning als medewerkers in directe dienst bij de opdrachtgever (in een gelijke of gelijkwaardige functie). Compleet met ADV, toeslagen, periodieken, loonsverhogingen en vakantiedagen. Dit is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzend- en payrollkrachten en personeel met een rechtstreeks dienstverband tegen te gaan. Ook het arbeidsverleden en de opgebouwde rechten van het personeel worden door het payrollbedrijf overgenomen.

Payrollmedewerkers bouwen geen pensioen op

Payrollmedewerkers bouwen pensioen op. Dit is eerst het Basis-pensioen en na anderhalf jaar een Plus-pensioen van het pensioenfonds voor de flexbranche STiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten).

Payrollmedewerkers hebben geen recht op scholing

Ook payrollmedewerkers hebben recht op scholing. Leden van de ABU zijn verplicht 1,02% van het brutoloon per jaar te besteden aan scholing van werknemers. Dit kunnen zij zelf organiseren of overdragen aan het opleidingsfonds voor de flexbranche STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche). Uiteraard kunnen payrollbedrijven ook extra investeren in scholing. Hierdoor vergroten zij de mogelijkheden voor inzet van payrollkrachten bij hun opdrachtgevers.

Kortom

Met MilAnSa Payroll weet je zeker dat alle benodigde kennis aanwezig is. Door in Nederland personeel in dienst te nemen verdrievoudigt namelijk het aantal wetten en regels waarmee je te maken krijgt. Ook beperk je door het werken met payroll de personele rompslomp tot het doorgeven van gewerkte uren en het betalen van één inkoopfactuur.

Video uitleg Payroll

Open navigation